น้องผิง http://nuping.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2014&group=14&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2014&group=14&gblog=344 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[02092014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2014&group=14&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2014&group=14&gblog=344 Tue, 02 Sep 2014 21:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2014&group=14&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2014&group=14&gblog=343 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[KL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2014&group=14&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2014&group=14&gblog=343 Fri, 22 Aug 2014 22:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2014&group=14&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2014&group=14&gblog=342 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Hello]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2014&group=14&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2014&group=14&gblog=342 Sun, 03 Aug 2014 18:44:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-12-2013&group=14&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-12-2013&group=14&gblog=341 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-12-2013&group=14&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-12-2013&group=14&gblog=341 Mon, 16 Dec 2013 22:28:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2013&group=14&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2013&group=14&gblog=340 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2013&group=14&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2013&group=14&gblog=340 Mon, 25 Nov 2013 22:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2013&group=14&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2013&group=14&gblog=339 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทีวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2013&group=14&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2013&group=14&gblog=339 Tue, 29 Oct 2013 22:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2013&group=14&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2013&group=14&gblog=338 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คอนโด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2013&group=14&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2013&group=14&gblog=338 Sat, 19 Oct 2013 23:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2013&group=14&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2013&group=14&gblog=337 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อโลก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2013&group=14&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2013&group=14&gblog=337 Wed, 09 Oct 2013 14:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-10-2013&group=14&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-10-2013&group=14&gblog=336 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รองประธาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-10-2013&group=14&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-10-2013&group=14&gblog=336 Tue, 01 Oct 2013 12:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2013&group=14&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2013&group=14&gblog=335 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดๆฝันๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2013&group=14&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2013&group=14&gblog=335 Mon, 16 Sep 2013 19:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2013&group=14&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2013&group=14&gblog=334 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื่อๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2013&group=14&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2013&group=14&gblog=334 Tue, 20 Aug 2013 23:13:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2013&group=14&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2013&group=14&gblog=333 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รอๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2013&group=14&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2013&group=14&gblog=333 Tue, 06 Aug 2013 21:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-06-2013&group=14&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-06-2013&group=14&gblog=332 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่านแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-06-2013&group=14&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-06-2013&group=14&gblog=332 Mon, 03 Jun 2013 21:55:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2013&group=14&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2013&group=14&gblog=331 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุ้นๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2013&group=14&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2013&group=14&gblog=331 Mon, 20 May 2013 22:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2013&group=14&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2013&group=14&gblog=330 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2013&group=14&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2013&group=14&gblog=330 Thu, 28 Mar 2013 19:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2013&group=14&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2013&group=14&gblog=329 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2013&group=14&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2013&group=14&gblog=329 Wed, 13 Mar 2013 23:25:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2013&group=14&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2013&group=14&gblog=328 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2013&group=14&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2013&group=14&gblog=328 Sun, 24 Feb 2013 12:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2013&group=14&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2013&group=14&gblog=327 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมพรีเซ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2013&group=14&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2013&group=14&gblog=327 Sun, 10 Feb 2013 14:26:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2013&group=14&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2013&group=14&gblog=326 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2013&group=14&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2013&group=14&gblog=326 Fri, 25 Jan 2013 13:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2013&group=14&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2013&group=14&gblog=325 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เกือบๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2013&group=14&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2013&group=14&gblog=325 Mon, 07 Jan 2013 22:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-12-2012&group=14&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-12-2012&group=14&gblog=324 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[301212]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-12-2012&group=14&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-12-2012&group=14&gblog=324 Sun, 30 Dec 2012 21:38:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-12-2012&group=14&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-12-2012&group=14&gblog=323 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้แล้วอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-12-2012&group=14&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-12-2012&group=14&gblog=323 Mon, 17 Dec 2012 11:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2012&group=14&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2012&group=14&gblog=322 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉลาดๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2012&group=14&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2012&group=14&gblog=322 Tue, 20 Nov 2012 21:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2012&group=14&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2012&group=14&gblog=321 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[พักก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2012&group=14&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2012&group=14&gblog=321 Tue, 06 Nov 2012 22:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2012&group=14&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2012&group=14&gblog=320 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งเอง งงเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2012&group=14&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2012&group=14&gblog=320 Sun, 28 Oct 2012 21:34:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2012&group=14&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2012&group=14&gblog=319 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่วงกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2012&group=14&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2012&group=14&gblog=319 Tue, 16 Oct 2012 20:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-10-2012&group=14&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-10-2012&group=14&gblog=318 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[พักๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-10-2012&group=14&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-10-2012&group=14&gblog=318 Sun, 07 Oct 2012 22:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2012&group=14&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2012&group=14&gblog=317 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สำรอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2012&group=14&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2012&group=14&gblog=317 Mon, 24 Sep 2012 15:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2012&group=14&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2012&group=14&gblog=316 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คลั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2012&group=14&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2012&group=14&gblog=316 Mon, 17 Sep 2012 12:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-09-2012&group=14&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-09-2012&group=14&gblog=315 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-09-2012&group=14&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-09-2012&group=14&gblog=315 Sun, 09 Sep 2012 20:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2012&group=14&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2012&group=14&gblog=314 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2012&group=14&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2012&group=14&gblog=314 Tue, 28 Aug 2012 23:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2012&group=14&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2012&group=14&gblog=313 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[200812]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2012&group=14&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2012&group=14&gblog=313 Mon, 20 Aug 2012 13:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-08-2012&group=14&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-08-2012&group=14&gblog=312 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โชค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-08-2012&group=14&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-08-2012&group=14&gblog=312 Sat, 11 Aug 2012 19:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2012&group=14&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2012&group=14&gblog=311 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[come back]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2012&group=14&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2012&group=14&gblog=311 Wed, 01 Aug 2012 13:09:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2012&group=14&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2012&group=14&gblog=310 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อ.ต.ก.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2012&group=14&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2012&group=14&gblog=310 Fri, 13 Jul 2012 0:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-07-2012&group=14&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-07-2012&group=14&gblog=309 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาคค่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-07-2012&group=14&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-07-2012&group=14&gblog=309 Fri, 06 Jul 2012 0:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2012&group=14&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2012&group=14&gblog=308 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2012&group=14&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2012&group=14&gblog=308 Fri, 29 Jun 2012 13:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2012&group=14&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2012&group=14&gblog=307 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่ำๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2012&group=14&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2012&group=14&gblog=307 Fri, 22 Jun 2012 0:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2012&group=14&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2012&group=14&gblog=306 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2012&group=14&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2012&group=14&gblog=306 Wed, 13 Jun 2012 1:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2012&group=14&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2012&group=14&gblog=305 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เสร็จแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2012&group=14&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2012&group=14&gblog=305 Mon, 04 Jun 2012 21:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2012&group=14&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2012&group=14&gblog=302 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[series]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2012&group=14&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2012&group=14&gblog=302 Tue, 08 May 2012 22:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-05-2012&group=14&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-05-2012&group=14&gblog=301 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนเกินไปแล้วนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-05-2012&group=14&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-05-2012&group=14&gblog=301 Wed, 02 May 2012 19:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2012&group=14&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2012&group=14&gblog=300 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[240412]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2012&group=14&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2012&group=14&gblog=300 Tue, 24 Apr 2012 19:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2012&group=14&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2012&group=14&gblog=299 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คะแนนๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2012&group=14&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2012&group=14&gblog=299 Thu, 19 Apr 2012 23:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-04-2012&group=14&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-04-2012&group=14&gblog=298 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[130412]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-04-2012&group=14&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-04-2012&group=14&gblog=298 Fri, 13 Apr 2012 20:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2012&group=14&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2012&group=14&gblog=297 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[070412]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2012&group=14&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2012&group=14&gblog=297 Sat, 07 Apr 2012 18:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2012&group=14&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2012&group=14&gblog=296 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[010455]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2012&group=14&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2012&group=14&gblog=296 Sun, 01 Apr 2012 20:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2012&group=14&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2012&group=14&gblog=295 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2012&group=14&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2012&group=14&gblog=295 Tue, 27 Mar 2012 12:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2012&group=14&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2012&group=14&gblog=294 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสอบอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2012&group=14&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2012&group=14&gblog=294 Tue, 20 Mar 2012 20:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2012&group=14&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2012&group=14&gblog=293 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรงๆก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2012&group=14&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2012&group=14&gblog=293 Thu, 15 Mar 2012 19:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-03-2012&group=14&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-03-2012&group=14&gblog=292 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-03-2012&group=14&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-03-2012&group=14&gblog=292 Thu, 08 Mar 2012 20:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2012&group=14&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2012&group=14&gblog=291 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2012&group=14&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2012&group=14&gblog=291 Fri, 02 Mar 2012 1:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2012&group=14&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2012&group=14&gblog=290 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เกรดๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2012&group=14&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2012&group=14&gblog=290 Fri, 24 Feb 2012 22:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2012&group=14&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2012&group=14&gblog=289 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดได้ไงเนี่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2012&group=14&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2012&group=14&gblog=289 Sun, 19 Feb 2012 12:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2012&group=14&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2012&group=14&gblog=288 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งานแต่งในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2012&group=14&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2012&group=14&gblog=288 Sat, 11 Feb 2012 23:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2012&group=14&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2012&group=14&gblog=287 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัวๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2012&group=14&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2012&group=14&gblog=287 Fri, 03 Feb 2012 21:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2012&group=14&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2012&group=14&gblog=286 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หนูผิดไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2012&group=14&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2012&group=14&gblog=286 Thu, 26 Jan 2012 22:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-01-2012&group=14&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-01-2012&group=14&gblog=285 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-01-2012&group=14&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-01-2012&group=14&gblog=285 Thu, 19 Jan 2012 21:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2012&group=14&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2012&group=14&gblog=284 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้ายสอบแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2012&group=14&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2012&group=14&gblog=284 Thu, 12 Jan 2012 20:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2012&group=14&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2012&group=14&gblog=283 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หดหู่ทัวร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2012&group=14&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2012&group=14&gblog=283 Thu, 05 Jan 2012 22:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-12-2011&group=14&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-12-2011&group=14&gblog=282 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[amaz cam]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-12-2011&group=14&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-12-2011&group=14&gblog=282 Sat, 31 Dec 2011 22:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2011&group=14&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2011&group=14&gblog=281 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[come back]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2011&group=14&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2011&group=14&gblog=281 Thu, 29 Dec 2011 16:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2011&group=14&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2011&group=14&gblog=280 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวรัสกล้วยเชื่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2011&group=14&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2011&group=14&gblog=280 Tue, 20 Dec 2011 21:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2011&group=14&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2011&group=14&gblog=279 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวหนมผิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2011&group=14&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2011&group=14&gblog=279 Wed, 14 Dec 2011 19:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2011&group=14&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2011&group=14&gblog=278 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[091211]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2011&group=14&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2011&group=14&gblog=278 Fri, 09 Dec 2011 20:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2011&group=14&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2011&group=14&gblog=277 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บูติคๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2011&group=14&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2011&group=14&gblog=277 Fri, 02 Dec 2011 21:29:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2011&group=14&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2011&group=14&gblog=276 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[251111]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2011&group=14&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2011&group=14&gblog=276 Fri, 25 Nov 2011 23:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2011&group=14&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2011&group=14&gblog=275 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ไปไหนแล้วทั้งนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2011&group=14&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2011&group=14&gblog=275 Sat, 19 Nov 2011 18:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-11-2011&group=14&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-11-2011&group=14&gblog=274 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[121111]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-11-2011&group=14&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-11-2011&group=14&gblog=274 Sat, 12 Nov 2011 19:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2011&group=14&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2011&group=14&gblog=273 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือสักลำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2011&group=14&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2011&group=14&gblog=273 Wed, 09 Nov 2011 21:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2011&group=14&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2011&group=14&gblog=272 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อดๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2011&group=14&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2011&group=14&gblog=272 Fri, 04 Nov 2011 21:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2011&group=14&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2011&group=14&gblog=271 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2011&group=14&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2011&group=14&gblog=271 Sun, 30 Oct 2011 18:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2011&group=14&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2011&group=14&gblog=270 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มันมาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2011&group=14&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2011&group=14&gblog=270 Wed, 19 Oct 2011 21:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2011&group=14&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2011&group=14&gblog=269 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2011&group=14&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2011&group=14&gblog=269 Fri, 14 Oct 2011 21:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2011&group=14&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2011&group=14&gblog=268 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่งจังเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2011&group=14&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2011&group=14&gblog=268 Sat, 08 Oct 2011 22:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2011&group=14&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2011&group=14&gblog=267 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Talay]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2011&group=14&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2011&group=14&gblog=267 Mon, 03 Oct 2011 20:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2011&group=14&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2011&group=14&gblog=266 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[280911]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2011&group=14&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2011&group=14&gblog=266 Wed, 28 Sep 2011 19:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-09-2011&group=14&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-09-2011&group=14&gblog=265 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โทเอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-09-2011&group=14&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-09-2011&group=14&gblog=265 Wed, 21 Sep 2011 22:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2011&group=14&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2011&group=14&gblog=264 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[160911]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2011&group=14&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-09-2011&group=14&gblog=264 Fri, 16 Sep 2011 22:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2011&group=14&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2011&group=14&gblog=262 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[110911]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2011&group=14&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2011&group=14&gblog=262 Sun, 11 Sep 2011 18:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2011&group=14&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2011&group=14&gblog=261 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2011&group=14&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2011&group=14&gblog=261 Sun, 04 Sep 2011 21:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-08-2011&group=14&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-08-2011&group=14&gblog=260 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำมันปู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-08-2011&group=14&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-08-2011&group=14&gblog=260 Tue, 30 Aug 2011 21:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2011&group=14&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2011&group=14&gblog=259 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถูกไหมเนี่ยที่เรียนโท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2011&group=14&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2011&group=14&gblog=259 Thu, 25 Aug 2011 21:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-08-2011&group=14&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-08-2011&group=14&gblog=258 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ม เอกชน มันอยู่ได้ก็เพราะเหตุนี้ละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-08-2011&group=14&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-08-2011&group=14&gblog=258 Fri, 19 Aug 2011 20:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2011&group=14&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2011&group=14&gblog=257 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ครม ชุดคิตตี้ตกบันได]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2011&group=14&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2011&group=14&gblog=257 Sat, 13 Aug 2011 15:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2011&group=14&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2011&group=14&gblog=256 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[นายกใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2011&group=14&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2011&group=14&gblog=256 Tue, 09 Aug 2011 21:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2011&group=14&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2011&group=14&gblog=255 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[060811]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2011&group=14&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2011&group=14&gblog=255 Sat, 06 Aug 2011 23:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2011&group=14&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2011&group=14&gblog=254 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ดื้อตรงไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2011&group=14&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2011&group=14&gblog=254 Fri, 29 Jul 2011 20:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2011&group=14&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2011&group=14&gblog=253 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[230711]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2011&group=14&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2011&group=14&gblog=253 Sat, 23 Jul 2011 15:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-07-2011&group=14&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-07-2011&group=14&gblog=252 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[200711]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-07-2011&group=14&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-07-2011&group=14&gblog=252 Wed, 20 Jul 2011 18:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2011&group=14&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2011&group=14&gblog=251 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[120711]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2011&group=14&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2011&group=14&gblog=251 Tue, 12 Jul 2011 23:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2011&group=14&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2011&group=14&gblog=250 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[040711]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2011&group=14&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2011&group=14&gblog=250 Mon, 04 Jul 2011 18:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2011&group=14&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2011&group=14&gblog=249 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[290611]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2011&group=14&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-06-2011&group=14&gblog=249 Wed, 29 Jun 2011 20:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-06-2011&group=14&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-06-2011&group=14&gblog=248 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[230611]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-06-2011&group=14&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-06-2011&group=14&gblog=248 Thu, 23 Jun 2011 22:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2011&group=14&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2011&group=14&gblog=247 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[160611]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2011&group=14&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2011&group=14&gblog=247 Thu, 16 Jun 2011 22:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2011&group=14&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2011&group=14&gblog=246 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2011&group=14&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2011&group=14&gblog=246 Thu, 09 Jun 2011 20:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2011&group=14&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2011&group=14&gblog=245 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2011&group=14&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2011&group=14&gblog=245 Thu, 02 Jun 2011 21:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-05-2011&group=14&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-05-2011&group=14&gblog=244 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สามพาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-05-2011&group=14&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-05-2011&group=14&gblog=244 Tue, 31 May 2011 17:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-05-2011&group=14&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-05-2011&group=14&gblog=243 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำพริก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-05-2011&group=14&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-05-2011&group=14&gblog=243 Mon, 23 May 2011 20:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2011&group=14&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2011&group=14&gblog=241 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมไปเที่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2011&group=14&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2011&group=14&gblog=241 Sun, 24 Apr 2011 20:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2011&group=14&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2011&group=14&gblog=240 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดูมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2011&group=14&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-04-2011&group=14&gblog=240 Tue, 19 Apr 2011 12:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2011&group=14&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2011&group=14&gblog=239 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวหนมผิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2011&group=14&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2011&group=14&gblog=239 Thu, 14 Apr 2011 21:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-04-2011&group=14&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-04-2011&group=14&gblog=238 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาไงดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-04-2011&group=14&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-04-2011&group=14&gblog=238 Mon, 11 Apr 2011 15:01:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2011&group=14&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2011&group=14&gblog=237 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ซี่โครง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2011&group=14&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2011&group=14&gblog=237 Fri, 08 Apr 2011 15:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-04-2011&group=14&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-04-2011&group=14&gblog=236 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[050411]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-04-2011&group=14&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-04-2011&group=14&gblog=236 Tue, 05 Apr 2011 21:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2011&group=14&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2011&group=14&gblog=235 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[010411]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2011&group=14&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2011&group=14&gblog=235 Fri, 01 Apr 2011 17:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2011&group=14&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2011&group=14&gblog=234 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[280311]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2011&group=14&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-03-2011&group=14&gblog=234 Mon, 28 Mar 2011 21:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2011&group=14&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2011&group=14&gblog=233 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หกแล้วหกอีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2011&group=14&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2011&group=14&gblog=233 Wed, 23 Mar 2011 21:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2011&group=14&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2011&group=14&gblog=232 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รอๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2011&group=14&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-03-2011&group=14&gblog=232 Sun, 20 Mar 2011 13:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2011&group=14&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2011&group=14&gblog=231 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[150311]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2011&group=14&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2011&group=14&gblog=231 Tue, 15 Mar 2011 14:22:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2011&group=14&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2011&group=14&gblog=230 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสอบแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2011&group=14&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2011&group=14&gblog=230 Wed, 09 Mar 2011 18:29:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-03-2011&group=14&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-03-2011&group=14&gblog=229 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[040311]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-03-2011&group=14&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-03-2011&group=14&gblog=229 Fri, 04 Mar 2011 14:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-02-2011&group=14&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-02-2011&group=14&gblog=228 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-02-2011&group=14&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-02-2011&group=14&gblog=228 Sun, 27 Feb 2011 12:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2011&group=14&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2011&group=14&gblog=227 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มองต่างมุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2011&group=14&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2011&group=14&gblog=227 Wed, 23 Feb 2011 18:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2011&group=14&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2011&group=14&gblog=226 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อยละดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2011&group=14&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2011&group=14&gblog=226 Sun, 20 Feb 2011 19:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2011&group=14&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2011&group=14&gblog=225 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[150211]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2011&group=14&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2011&group=14&gblog=225 Tue, 15 Feb 2011 21:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2011&group=14&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2011&group=14&gblog=224 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เรื่องไหมละ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2011&group=14&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2011&group=14&gblog=224 Fri, 11 Feb 2011 11:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-02-2011&group=14&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-02-2011&group=14&gblog=223 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[070210]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-02-2011&group=14&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-02-2011&group=14&gblog=223 Mon, 07 Feb 2011 10:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-02-2011&group=14&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-02-2011&group=14&gblog=222 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[020211]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-02-2011&group=14&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-02-2011&group=14&gblog=222 Wed, 02 Feb 2011 11:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-01-2011&group=14&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-01-2011&group=14&gblog=221 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สเปโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-01-2011&group=14&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-01-2011&group=14&gblog=221 Fri, 28 Jan 2011 10:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2011&group=14&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2011&group=14&gblog=220 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงงานเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2011&group=14&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-01-2011&group=14&gblog=220 Wed, 26 Jan 2011 12:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2011&group=14&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2011&group=14&gblog=219 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2011&group=14&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2011&group=14&gblog=219 Sun, 23 Jan 2011 20:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2011&group=14&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2011&group=14&gblog=218 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[170154]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2011&group=14&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2011&group=14&gblog=218 Mon, 17 Jan 2011 21:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2011&group=14&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2011&group=14&gblog=217 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไข่เจียวที่ฟูที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2011&group=14&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2011&group=14&gblog=217 Wed, 12 Jan 2011 21:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2011&group=14&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2011&group=14&gblog=216 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2011&group=14&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-01-2011&group=14&gblog=216 Fri, 07 Jan 2011 9:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-01-2011&group=14&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-01-2011&group=14&gblog=215 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง(ไม่)ตลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-01-2011&group=14&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-01-2011&group=14&gblog=215 Tue, 04 Jan 2011 19:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-12-2010&group=14&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-12-2010&group=14&gblog=214 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหนมผิงมีหาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-12-2010&group=14&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-12-2010&group=14&gblog=214 Tue, 28 Dec 2010 15:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2010&group=14&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2010&group=14&gblog=213 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Merry X' Mas]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2010&group=14&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2010&group=14&gblog=213 Fri, 24 Dec 2010 15:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-12-2010&group=14&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-12-2010&group=14&gblog=212 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ความตั้งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-12-2010&group=14&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-12-2010&group=14&gblog=212 Sun, 19 Dec 2010 21:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2010&group=14&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2010&group=14&gblog=211 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[021210]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2010&group=14&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-12-2010&group=14&gblog=211 Thu, 02 Dec 2010 16:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-11-2010&group=14&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-11-2010&group=14&gblog=209 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ถั่วงอกเป็นวัชพืช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-11-2010&group=14&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-11-2010&group=14&gblog=209 Mon, 22 Nov 2010 21:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-11-2010&group=14&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-11-2010&group=14&gblog=208 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือลี้ภัยไปต่างประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-11-2010&group=14&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-11-2010&group=14&gblog=208 Thu, 18 Nov 2010 21:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2010&group=14&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2010&group=14&gblog=207 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์เลี้ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2010&group=14&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2010&group=14&gblog=207 Thu, 11 Nov 2010 20:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-11-2010&group=14&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-11-2010&group=14&gblog=206 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัศนคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-11-2010&group=14&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-11-2010&group=14&gblog=206 Fri, 05 Nov 2010 21:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2010&group=14&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2010&group=14&gblog=205 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[now 24!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2010&group=14&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2010&group=14&gblog=205 Fri, 29 Oct 2010 20:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2010&group=14&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2010&group=14&gblog=204 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[My Birthday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2010&group=14&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2010&group=14&gblog=204 Sat, 23 Oct 2010 21:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2010&group=14&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2010&group=14&gblog=203 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[201053]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2010&group=14&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2010&group=14&gblog=203 Tue, 19 Oct 2010 10:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=202 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝัน ไป ไกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=202 Mon, 11 Oct 2010 11:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=201 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กวน ต่อ ไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2010&group=14&gblog=201 Mon, 11 Oct 2010 12:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2010&group=14&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2010&group=14&gblog=200 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2010&group=14&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2010&group=14&gblog=200 Mon, 04 Oct 2010 21:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2010&group=14&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2010&group=14&gblog=198 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กวน เข้า ไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2010&group=14&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2010&group=14&gblog=198 Mon, 20 Sep 2010 20:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2010&group=14&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2010&group=14&gblog=197 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กวน ได้ ใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2010&group=14&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2010&group=14&gblog=197 Mon, 13 Sep 2010 21:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2010&group=14&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2010&group=14&gblog=196 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[080910]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2010&group=14&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2010&group=14&gblog=196 Wed, 08 Sep 2010 19:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2010&group=14&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2010&group=14&gblog=194 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สายแปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2010&group=14&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2010&group=14&gblog=194 Sat, 28 Aug 2010 21:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2010&group=14&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2010&group=14&gblog=193 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดปากติดตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2010&group=14&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-08-2010&group=14&gblog=193 Sun, 22 Aug 2010 22:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2010&group=14&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2010&group=14&gblog=191 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กวนปราสาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2010&group=14&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2010&group=14&gblog=191 Wed, 18 Aug 2010 20:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2010&group=14&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2010&group=14&gblog=189 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มันมาอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2010&group=14&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2010&group=14&gblog=189 Sat, 07 Aug 2010 19:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2010&group=14&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2010&group=14&gblog=186 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Why]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2010&group=14&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2010&group=14&gblog=186 Tue, 03 Aug 2010 14:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2010&group=14&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2010&group=14&gblog=177 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มองนั่งเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2010&group=14&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2010&group=14&gblog=177 Thu, 01 Jul 2010 2:30:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2010&group=14&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2010&group=14&gblog=176 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2010&group=14&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2010&group=14&gblog=176 Wed, 30 Jun 2010 15:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2010&group=14&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2010&group=14&gblog=175 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[200610]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2010&group=14&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2010&group=14&gblog=175 Sun, 20 Jun 2010 16:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2010&group=14&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2010&group=14&gblog=174 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2010&group=14&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2010&group=14&gblog=174 Tue, 08 Jun 2010 11:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-05-2010&group=14&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-05-2010&group=14&gblog=173 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวไปบ่นไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-05-2010&group=14&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-05-2010&group=14&gblog=173 Mon, 24 May 2010 9:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2010&group=14&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2010&group=14&gblog=172 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[200510]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2010&group=14&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-05-2010&group=14&gblog=172 Thu, 20 May 2010 15:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-05-2010&group=14&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-05-2010&group=14&gblog=171 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[110510]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-05-2010&group=14&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-05-2010&group=14&gblog=171 Tue, 11 May 2010 19:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2010&group=14&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2010&group=14&gblog=170 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2010&group=14&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2010&group=14&gblog=170 Tue, 27 Apr 2010 12:00:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2010&group=14&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2010&group=14&gblog=169 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หดหู่อะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2010&group=14&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2010&group=14&gblog=169 Fri, 23 Apr 2010 15:58:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2010&group=14&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2010&group=14&gblog=168 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[160410]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2010&group=14&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2010&group=14&gblog=168 Fri, 16 Apr 2010 16:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2010&group=14&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2010&group=14&gblog=167 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[140410]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2010&group=14&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2010&group=14&gblog=167 Wed, 14 Apr 2010 13:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2010&group=14&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2010&group=14&gblog=166 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแย้ว ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2010&group=14&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-04-2010&group=14&gblog=166 Wed, 07 Apr 2010 15:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2010&group=14&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2010&group=14&gblog=165 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาออกแย้ว ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2010&group=14&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2010&group=14&gblog=165 Thu, 01 Apr 2010 20:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2010&group=14&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2010&group=14&gblog=164 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กแว้ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2010&group=14&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2010&group=14&gblog=164 Wed, 31 Mar 2010 10:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-03-2010&group=14&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-03-2010&group=14&gblog=163 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านแล้วรู้เรื่องไหม??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-03-2010&group=14&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-03-2010&group=14&gblog=163 Mon, 29 Mar 2010 15:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-03-2010&group=14&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-03-2010&group=14&gblog=162 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดสัปดาห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-03-2010&group=14&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-03-2010&group=14&gblog=162 Fri, 26 Mar 2010 16:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-03-2010&group=14&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-03-2010&group=14&gblog=161 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Quiz]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-03-2010&group=14&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-03-2010&group=14&gblog=161 Thu, 25 Mar 2010 12:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2010&group=14&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2010&group=14&gblog=160 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2010&group=14&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-03-2010&group=14&gblog=160 Tue, 23 Mar 2010 11:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-03-2010&group=14&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-03-2010&group=14&gblog=159 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟไฮโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-03-2010&group=14&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-03-2010&group=14&gblog=159 Mon, 22 Mar 2010 14:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2010&group=14&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2010&group=14&gblog=158 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[190310]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2010&group=14&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2010&group=14&gblog=158 Fri, 19 Mar 2010 15:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2010&group=14&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2010&group=14&gblog=157 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ม็อบๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2010&group=14&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2010&group=14&gblog=157 Wed, 17 Mar 2010 15:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2010&group=14&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2010&group=14&gblog=156 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2010&group=14&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2010&group=14&gblog=156 Tue, 16 Mar 2010 13:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-03-2010&group=14&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-03-2010&group=14&gblog=155 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[150310]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-03-2010&group=14&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-03-2010&group=14&gblog=155 Thu, 11 Mar 2010 14:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2010&group=14&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2010&group=14&gblog=154 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[100310]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2010&group=14&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2010&group=14&gblog=154 Wed, 10 Mar 2010 11:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2010&group=14&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2010&group=14&gblog=153 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[090310]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2010&group=14&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-03-2010&group=14&gblog=153 Tue, 09 Mar 2010 15:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-03-2010&group=14&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-03-2010&group=14&gblog=152 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-03-2010&group=14&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-03-2010&group=14&gblog=152 Fri, 05 Mar 2010 12:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2010&group=14&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2010&group=14&gblog=151 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2010&group=14&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2010&group=14&gblog=151 Wed, 03 Mar 2010 12:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2010&group=14&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2010&group=14&gblog=150 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[020310]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2010&group=14&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2010&group=14&gblog=150 Fri, 26 Feb 2010 15:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2010&group=14&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2010&group=14&gblog=149 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2010&group=14&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-02-2010&group=14&gblog=149 Tue, 23 Feb 2010 12:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-02-2010&group=14&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-02-2010&group=14&gblog=148 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รถใหม่ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-02-2010&group=14&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-02-2010&group=14&gblog=148 Mon, 22 Feb 2010 15:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2010&group=14&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2010&group=14&gblog=147 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เถียงๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2010&group=14&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2010&group=14&gblog=147 Thu, 18 Feb 2010 15:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2010&group=14&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2010&group=14&gblog=146 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2010&group=14&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2010&group=14&gblog=146 Wed, 17 Feb 2010 15:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-02-2010&group=14&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-02-2010&group=14&gblog=145 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนมะขาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-02-2010&group=14&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-02-2010&group=14&gblog=145 Mon, 08 Feb 2010 15:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2010&group=14&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2010&group=14&gblog=143 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีเจ็ดหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2010&group=14&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-02-2010&group=14&gblog=143 Wed, 03 Feb 2010 16:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-02-2010&group=14&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-02-2010&group=14&gblog=142 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โชคร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-02-2010&group=14&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-02-2010&group=14&gblog=142 Mon, 01 Feb 2010 15:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-01-2010&group=14&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-01-2010&group=14&gblog=141 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันหนึ่ง ณ สวนลุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-01-2010&group=14&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-01-2010&group=14&gblog=141 Wed, 27 Jan 2010 11:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2010&group=14&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2010&group=14&gblog=140 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2010&group=14&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2010&group=14&gblog=140 Mon, 25 Jan 2010 12:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-01-2010&group=14&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-01-2010&group=14&gblog=138 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[210110]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-01-2010&group=14&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-01-2010&group=14&gblog=138 Thu, 21 Jan 2010 14:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2010&group=14&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2010&group=14&gblog=136 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[150110]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2010&group=14&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2010&group=14&gblog=136 Fri, 15 Jan 2010 15:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-01-2010&group=14&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-01-2010&group=14&gblog=135 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[130110]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-01-2010&group=14&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-01-2010&group=14&gblog=135 Wed, 13 Jan 2010 15:44:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2010&group=14&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2010&group=14&gblog=134 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รถติดๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2010&group=14&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2010&group=14&gblog=134 Mon, 11 Jan 2010 11:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2010&group=14&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2010&group=14&gblog=133 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสั้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2010&group=14&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2010&group=14&gblog=133 Tue, 05 Jan 2010 14:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2009&group=14&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2009&group=14&gblog=132 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA["ปฎิบัติการปลุกปล้ำไดโนเสาร์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2009&group=14&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2009&group=14&gblog=132 Tue, 29 Dec 2009 12:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2009&group=14&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2009&group=14&gblog=131 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวดวงไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2009&group=14&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2009&group=14&gblog=131 Wed, 23 Dec 2009 12:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-12-2009&group=14&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-12-2009&group=14&gblog=130 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้าแพร่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-12-2009&group=14&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-12-2009&group=14&gblog=130 Mon, 21 Dec 2009 10:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2009&group=14&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2009&group=14&gblog=128 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2009&group=14&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-12-2009&group=14&gblog=128 Mon, 14 Dec 2009 10:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2009&group=14&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2009&group=14&gblog=127 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มอร์เตอร์โชว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2009&group=14&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2009&group=14&gblog=127 Tue, 08 Dec 2009 15:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2009&group=14&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2009&group=14&gblog=126 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[041209]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2009&group=14&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2009&group=14&gblog=126 Fri, 04 Dec 2009 16:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2009&group=14&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2009&group=14&gblog=125 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้องไห้อีกแล้วอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2009&group=14&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2009&group=14&gblog=125 Mon, 30 Nov 2009 15:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2009&group=14&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2009&group=14&gblog=124 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2009&group=14&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2009&group=14&gblog=124 Thu, 26 Nov 2009 10:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2009&group=14&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2009&group=14&gblog=123 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2009&group=14&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2009&group=14&gblog=123 Thu, 19 Nov 2009 16:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2009&group=14&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2009&group=14&gblog=122 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โยกย้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2009&group=14&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2009&group=14&gblog=122 Fri, 13 Nov 2009 11:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2009&group=14&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2009&group=14&gblog=121 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2009&group=14&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-11-2009&group=14&gblog=121 Fri, 06 Nov 2009 11:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2009&group=14&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2009&group=14&gblog=120 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[My BiRtHdAy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2009&group=14&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2009&group=14&gblog=120 Sat, 24 Oct 2009 11:31:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2009&group=14&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2009&group=14&gblog=119 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ซาสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2009&group=14&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-10-2009&group=14&gblog=119 Fri, 23 Oct 2009 9:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2009&group=14&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2009&group=14&gblog=118 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[221009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2009&group=14&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2009&group=14&gblog=118 Thu, 22 Oct 2009 18:26:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2009&group=14&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2009&group=14&gblog=116 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[211009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2009&group=14&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2009&group=14&gblog=116 Wed, 21 Oct 2009 12:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2009&group=14&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2009&group=14&gblog=115 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เพชรบุรีตัดใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2009&group=14&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2009&group=14&gblog=115 Mon, 19 Oct 2009 12:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2009&group=14&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2009&group=14&gblog=114 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิป....หาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2009&group=14&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2009&group=14&gblog=114 Wed, 14 Oct 2009 15:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-10-2009&group=14&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-10-2009&group=14&gblog=111 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งานใหม่ในแบบเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-10-2009&group=14&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-10-2009&group=14&gblog=111 Mon, 05 Oct 2009 11:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-10-2009&group=14&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-10-2009&group=14&gblog=110 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[021009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-10-2009&group=14&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-10-2009&group=14&gblog=110 Fri, 02 Oct 2009 10:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2009&group=14&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2009&group=14&gblog=109 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หนูน้อยนกกระจอกเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2009&group=14&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2009&group=14&gblog=109 Mon, 28 Sep 2009 16:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2009&group=14&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2009&group=14&gblog=108 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อคคค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2009&group=14&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2009&group=14&gblog=108 Fri, 25 Sep 2009 15:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2009&group=14&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2009&group=14&gblog=107 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[170909]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2009&group=14&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2009&group=14&gblog=107 Thu, 17 Sep 2009 16:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2009&group=14&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2009&group=14&gblog=106 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองเล่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2009&group=14&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2009&group=14&gblog=106 Tue, 15 Sep 2009 15:54:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2009&group=14&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2009&group=14&gblog=105 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2009&group=14&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2009&group=14&gblog=105 Fri, 04 Sep 2009 9:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-09-2009&group=14&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-09-2009&group=14&gblog=104 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[My Baby Secretary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-09-2009&group=14&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-09-2009&group=14&gblog=104 Tue, 01 Sep 2009 14:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2009&group=14&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2009&group=14&gblog=103 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[280809]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2009&group=14&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-08-2009&group=14&gblog=103 Fri, 28 Aug 2009 13:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-08-2009&group=14&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-08-2009&group=14&gblog=102 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-08-2009&group=14&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-08-2009&group=14&gblog=102 Mon, 24 Aug 2009 20:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-08-2009&group=14&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-08-2009&group=14&gblog=101 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้ก (ขำ ขำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-08-2009&group=14&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-08-2009&group=14&gblog=101 Sun, 16 Aug 2009 14:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2009&group=14&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2009&group=14&gblog=100 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[130809]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2009&group=14&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-08-2009&group=14&gblog=100 Thu, 13 Aug 2009 21:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-05-2013&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-05-2013&group=2&gblog=115 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รอผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-05-2013&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-05-2013&group=2&gblog=115 Mon, 06 May 2013 22:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2008&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2008&group=2&gblog=114 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หงุดหงิด (อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2008&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-08-2008&group=2&gblog=114 Fri, 01 Aug 2008 22:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-07-2008&group=2&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-07-2008&group=2&gblog=113 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อาวุโส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-07-2008&group=2&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-07-2008&group=2&gblog=113 Fri, 25 Jul 2008 10:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=2&gblog=112 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกสาว10ขวบตลอดกาลของแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=2&gblog=112 Wed, 23 Jul 2008 16:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-07-2008&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-07-2008&group=2&gblog=111 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ขำๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-07-2008&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-07-2008&group=2&gblog=111 Fri, 18 Jul 2008 14:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2008&group=2&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2008&group=2&gblog=110 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลี้ยงดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2008&group=2&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2008&group=2&gblog=110 Thu, 10 Jul 2008 8:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-07-2008&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-07-2008&group=2&gblog=109 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินเฟ้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-07-2008&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-07-2008&group=2&gblog=109 Mon, 07 Jul 2008 13:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-07-2008&group=2&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-07-2008&group=2&gblog=108 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-07-2008&group=2&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-07-2008&group=2&gblog=108 Thu, 03 Jul 2008 21:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2008&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2008&group=2&gblog=107 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่านโปรแล้วจ้า ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2008&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-07-2008&group=2&gblog=107 Tue, 01 Jul 2008 9:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-06-2008&group=2&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-06-2008&group=2&gblog=106 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[4 เรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-06-2008&group=2&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-06-2008&group=2&gblog=106 Thu, 26 Jun 2008 9:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2008&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2008&group=2&gblog=105 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2008&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-06-2008&group=2&gblog=105 Fri, 20 Jun 2008 18:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2008&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2008&group=2&gblog=104 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เสมอภาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2008&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-06-2008&group=2&gblog=104 Mon, 16 Jun 2008 16:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=103 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กพาณิชย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=103 Thu, 05 Jun 2008 14:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=102 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โยกย้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2008&group=2&gblog=102 Thu, 05 Jun 2008 15:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2008&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2008&group=2&gblog=101 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนพี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2008&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-06-2008&group=2&gblog=101 Mon, 02 Jun 2008 14:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-05-2008&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-05-2008&group=2&gblog=100 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บัตรเครดิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-05-2008&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-05-2008&group=2&gblog=100 Thu, 29 May 2008 15:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2009&group=14&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2009&group=14&gblog=99 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งานศิลปะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2009&group=14&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2009&group=14&gblog=99 Fri, 07 Aug 2009 9:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2009&group=14&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2009&group=14&gblog=98 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติ (บ้า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2009&group=14&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-08-2009&group=14&gblog=98 Thu, 06 Aug 2009 16:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2009&group=14&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2009&group=14&gblog=97 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[030809]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2009&group=14&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2009&group=14&gblog=97 Mon, 03 Aug 2009 15:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2009&group=14&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2009&group=14&gblog=96 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวดี (มั้ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2009&group=14&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-07-2009&group=14&gblog=96 Wed, 29 Jul 2009 14:04:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-07-2009&group=14&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-07-2009&group=14&gblog=95 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[(1) หรือ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-07-2009&group=14&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-07-2009&group=14&gblog=95 Fri, 24 Jul 2009 13:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-07-2009&group=14&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-07-2009&group=14&gblog=94 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-07-2009&group=14&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-07-2009&group=14&gblog=94 Tue, 21 Jul 2009 14:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2009&group=14&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2009&group=14&gblog=93 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อคๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2009&group=14&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2009&group=14&gblog=93 Fri, 17 Jul 2009 12:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2009&group=14&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2009&group=14&gblog=92 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงไปเปล่าเนี่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2009&group=14&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-07-2009&group=14&gblog=92 Mon, 13 Jul 2009 13:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-06-2009&group=14&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-06-2009&group=14&gblog=91 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เย็นจับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-06-2009&group=14&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-06-2009&group=14&gblog=91 Sun, 21 Jun 2009 8:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-06-2009&group=14&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-06-2009&group=14&gblog=90 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แบงค์ใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-06-2009&group=14&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-06-2009&group=14&gblog=90 Mon, 15 Jun 2009 16:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-06-2009&group=14&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-06-2009&group=14&gblog=89 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[จะบ้าแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-06-2009&group=14&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-06-2009&group=14&gblog=89 Thu, 11 Jun 2009 9:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2009&group=14&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2009&group=14&gblog=88 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งอแงๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2009&group=14&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-06-2009&group=14&gblog=88 Fri, 05 Jun 2009 11:47:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-06-2009&group=14&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-06-2009&group=14&gblog=87 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[power supply]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-06-2009&group=14&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-06-2009&group=14&gblog=87 Mon, 01 Jun 2009 14:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2009&group=14&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2009&group=14&gblog=86 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่งกว่าวอร์เรน บัฟเฟทท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2009&group=14&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2009&group=14&gblog=86 Tue, 26 May 2009 14:03:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2009&group=14&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2009&group=14&gblog=85 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มื้อกลางวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2009&group=14&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2009&group=14&gblog=85 Mon, 18 May 2009 15:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2009&group=14&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2009&group=14&gblog=84 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉลาดซะไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2009&group=14&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2009&group=14&gblog=84 Wed, 29 Apr 2009 14:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2009&group=14&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2009&group=14&gblog=83 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2009&group=14&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-04-2009&group=14&gblog=83 Fri, 24 Apr 2009 13:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-04-2009&group=14&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-04-2009&group=14&gblog=82 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[พืชผักผลไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-04-2009&group=14&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-04-2009&group=14&gblog=82 Tue, 21 Apr 2009 14:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2009&group=14&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2009&group=14&gblog=81 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบ่นหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2009&group=14&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2009&group=14&gblog=81 Sat, 18 Apr 2009 21:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2009&group=14&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2009&group=14&gblog=80 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ซึ้งแต่เศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2009&group=14&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2009&group=14&gblog=80 Fri, 03 Apr 2009 10:14:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2009&group=14&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2009&group=14&gblog=79 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ดับเบิ้ลแสตนดาร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2009&group=14&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-03-2009&group=14&gblog=79 Thu, 19 Mar 2009 11:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2009&group=14&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2009&group=14&gblog=78 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบฝึกหัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2009&group=14&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-03-2009&group=14&gblog=78 Tue, 10 Mar 2009 10:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2009&group=14&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2009&group=14&gblog=77 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2009&group=14&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-03-2009&group=14&gblog=77 Mon, 16 Mar 2009 11:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-03-2009&group=14&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-03-2009&group=14&gblog=76 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-03-2009&group=14&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-03-2009&group=14&gblog=76 Sat, 07 Mar 2009 14:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2009&group=14&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2009&group=14&gblog=75 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลกหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2009&group=14&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-03-2009&group=14&gblog=75 Tue, 03 Mar 2009 16:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2009&group=14&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2009&group=14&gblog=74 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ต๊อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2009&group=14&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-03-2009&group=14&gblog=74 Mon, 02 Mar 2009 13:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2009&group=14&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2009&group=14&gblog=72 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2009&group=14&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-02-2009&group=14&gblog=72 Tue, 17 Feb 2009 12:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2009&group=14&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2009&group=14&gblog=71 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็งๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2009&group=14&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2009&group=14&gblog=71 Thu, 12 Feb 2009 13:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2009&group=14&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2009&group=14&gblog=70 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วะ-คะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2009&group=14&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2009&group=14&gblog=70 Fri, 06 Feb 2009 12:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2009&group=14&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2009&group=14&gblog=69 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ขึ้นเงินเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2009&group=14&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2009&group=14&gblog=69 Fri, 23 Jan 2009 13:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-01-2009&group=14&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-01-2009&group=14&gblog=68 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Phobia]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-01-2009&group=14&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-01-2009&group=14&gblog=68 Thu, 22 Jan 2009 10:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-01-2009&group=14&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-01-2009&group=14&gblog=67 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-01-2009&group=14&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-01-2009&group=14&gblog=67 Tue, 20 Jan 2009 16:35:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-01-2009&group=14&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-01-2009&group=14&gblog=66 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขของขนมผิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-01-2009&group=14&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-01-2009&group=14&gblog=66 Wed, 14 Jan 2009 16:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2009&group=14&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2009&group=14&gblog=65 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2009&group=14&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-01-2009&group=14&gblog=65 Mon, 12 Jan 2009 12:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2009&group=14&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2009&group=14&gblog=64 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คำชมของแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2009&group=14&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=05-01-2009&group=14&gblog=64 Mon, 05 Jan 2009 16:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2009&group=14&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2009&group=14&gblog=63 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[HaPpY NeW YeAr]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2009&group=14&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2009&group=14&gblog=63 Fri, 02 Jan 2009 16:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2008&group=14&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2008&group=14&gblog=62 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรแกรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2008&group=14&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-12-2008&group=14&gblog=62 Mon, 29 Dec 2008 10:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-12-2008&group=14&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-12-2008&group=14&gblog=61 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โบนัส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-12-2008&group=14&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-12-2008&group=14&gblog=61 Fri, 26 Dec 2008 14:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2008&group=14&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2008&group=14&gblog=59 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Merry Christmas And Happy New Year]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2008&group=14&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-12-2008&group=14&gblog=59 Tue, 23 Dec 2008 15:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-12-2008&group=14&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-12-2008&group=14&gblog=55 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วหนูละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-12-2008&group=14&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-12-2008&group=14&gblog=55 Thu, 18 Dec 2008 16:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2008&group=14&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2008&group=14&gblog=52 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2008&group=14&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-12-2008&group=14&gblog=52 Tue, 09 Dec 2008 17:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2008&group=14&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2008&group=14&gblog=51 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฎิหาริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2008&group=14&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-12-2008&group=14&gblog=51 Mon, 08 Dec 2008 17:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-12-2008&group=14&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-12-2008&group=14&gblog=50 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อดอยู่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-12-2008&group=14&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-12-2008&group=14&gblog=50 Wed, 03 Dec 2008 11:36:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-12-2008&group=14&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-12-2008&group=14&gblog=49 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-12-2008&group=14&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-12-2008&group=14&gblog=49 Mon, 01 Dec 2008 11:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2008&group=14&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2008&group=14&gblog=48 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ขี้แย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2008&group=14&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2008&group=14&gblog=48 Fri, 28 Nov 2008 0:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2008&group=14&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2008&group=14&gblog=47 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ไปเที่ยวแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2008&group=14&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-11-2008&group=14&gblog=47 Wed, 26 Nov 2008 17:03:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2008&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2008&group=14&gblog=46 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เครียดๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2008&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-11-2008&group=14&gblog=46 Tue, 25 Nov 2008 13:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-11-2008&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-11-2008&group=14&gblog=45 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-11-2008&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-11-2008&group=14&gblog=45 Mon, 24 Nov 2008 11:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2008&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2008&group=14&gblog=44 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อรายูทราไหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2008&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-11-2008&group=14&gblog=44 Thu, 20 Nov 2008 16:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2008&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2008&group=14&gblog=42 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เถลไถล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2008&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2008&group=14&gblog=42 Wed, 19 Nov 2008 11:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-11-2008&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-11-2008&group=14&gblog=41 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-11-2008&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-11-2008&group=14&gblog=41 Mon, 17 Nov 2008 16:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2008&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2008&group=14&gblog=40 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทนไม่ไหวแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2008&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2008&group=14&gblog=40 Fri, 14 Nov 2008 15:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2008&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2008&group=14&gblog=39 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันพฤหัส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2008&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-11-2008&group=14&gblog=39 Thu, 13 Nov 2008 14:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2008&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2008&group=14&gblog=38 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ตบๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2008&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2008&group=14&gblog=38 Tue, 11 Nov 2008 15:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-11-2008&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-11-2008&group=14&gblog=37 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อมรถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-11-2008&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-11-2008&group=14&gblog=37 Mon, 10 Nov 2008 12:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=14&gblog=36 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันศุกร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=14&gblog=36 Fri, 07 Nov 2008 10:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2008&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2008&group=14&gblog=35 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเลี้ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2008&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-11-2008&group=14&gblog=35 Tue, 04 Nov 2008 15:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2008&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2008&group=14&gblog=34 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2008&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2008&group=14&gblog=34 Mon, 03 Nov 2008 15:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-10-2008&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-10-2008&group=14&gblog=33 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไร้สาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-10-2008&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-10-2008&group=14&gblog=33 Fri, 31 Oct 2008 15:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2008&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2008&group=14&gblog=32 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยชิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2008&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-10-2008&group=14&gblog=32 Wed, 29 Oct 2008 15:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-10-2008&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-10-2008&group=14&gblog=31 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[SMS & โทรๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-10-2008&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-10-2008&group=14&gblog=31 Mon, 27 Oct 2008 15:17:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2008&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2008&group=14&gblog=30 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[My Birthday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2008&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-10-2008&group=14&gblog=30 Fri, 24 Oct 2008 8:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2008&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2008&group=14&gblog=29 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษฐกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2008&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-10-2008&group=14&gblog=29 Tue, 21 Oct 2008 11:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2008&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2008&group=14&gblog=27 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากโดดงานอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2008&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2008&group=14&gblog=27 Thu, 16 Oct 2008 15:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2008&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2008&group=14&gblog=26 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2008&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-10-2008&group=14&gblog=26 Tue, 14 Oct 2008 15:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-10-2008&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-10-2008&group=14&gblog=25 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจธรรม (รึเปล่า???) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-10-2008&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-10-2008&group=14&gblog=25 Fri, 10 Oct 2008 15:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2008&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2008&group=14&gblog=24 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หดหู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2008&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-10-2008&group=14&gblog=24 Wed, 08 Oct 2008 11:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2008&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2008&group=14&gblog=23 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไปทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2008&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-10-2008&group=14&gblog=23 Fri, 03 Oct 2008 12:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-09-2008&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-09-2008&group=14&gblog=22 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูมิแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-09-2008&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-09-2008&group=14&gblog=22 Tue, 30 Sep 2008 11:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-09-2008&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-09-2008&group=14&gblog=21 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แอร๋เสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-09-2008&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-09-2008&group=14&gblog=21 Mon, 29 Sep 2008 16:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=18 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สงสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=18 Fri, 19 Sep 2008 11:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=17 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-09-2008&group=14&gblog=17 Fri, 19 Sep 2008 11:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2008&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2008&group=14&gblog=15 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2008&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-09-2008&group=14&gblog=15 Mon, 15 Sep 2008 15:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-09-2008&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-09-2008&group=14&gblog=14 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-09-2008&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-09-2008&group=14&gblog=14 Fri, 12 Sep 2008 14:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-09-2008&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-09-2008&group=14&gblog=13 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หมูทะเล !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-09-2008&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-09-2008&group=14&gblog=13 Wed, 10 Sep 2008 9:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2008&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2008&group=14&gblog=12 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดไปเองหรือเปล่า ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2008&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-09-2008&group=14&gblog=12 Mon, 08 Sep 2008 16:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2008&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2008&group=14&gblog=10 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหนูได้เป็นผู้ว่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2008&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2008&group=14&gblog=10 Thu, 04 Sep 2008 11:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2010&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2010&group=13&gblog=30 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[281110]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2010&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-11-2010&group=13&gblog=30 Sun, 28 Nov 2010 20:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-11-2009&group=13&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-11-2009&group=13&gblog=29 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[161109]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-11-2009&group=13&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-11-2009&group=13&gblog=29 Mon, 16 Nov 2009 16:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2009&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2009&group=13&gblog=28 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[101109]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2009&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-11-2009&group=13&gblog=28 Mon, 09 Nov 2009 15:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2009&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2009&group=13&gblog=27 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎี50ปี(ที่แล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2009&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-11-2009&group=13&gblog=27 Tue, 03 Nov 2009 14:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-09-2009&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-09-2009&group=13&gblog=25 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[220909]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-09-2009&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-09-2009&group=13&gblog=25 Tue, 22 Sep 2009 15:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2009&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2009&group=13&gblog=24 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มองโลกแบบโหดร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2009&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2009&group=13&gblog=24 Thu, 20 Aug 2009 15:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2009&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2009&group=13&gblog=23 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมือนจะดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2009&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-06-2009&group=13&gblog=23 Tue, 30 Jun 2009 11:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-06-2009&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-06-2009&group=13&gblog=22 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกข่าวร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-06-2009&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-06-2009&group=13&gblog=22 Thu, 25 Jun 2009 15:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2009&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2009&group=13&gblog=21 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัศนคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2009&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-06-2009&group=13&gblog=21 Tue, 09 Jun 2009 12:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2009&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2009&group=13&gblog=20 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ครอบครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2009&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2009&group=13&gblog=20 Thu, 21 May 2009 17:13:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-05-2009&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-05-2009&group=13&gblog=19 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียร์บอล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-05-2009&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-05-2009&group=13&gblog=19 Mon, 04 May 2009 15:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2009&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2009&group=13&gblog=18 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่วงโซ่อาหาร???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2009&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2009&group=13&gblog=18 Fri, 27 Mar 2009 13:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2009&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2009&group=13&gblog=17 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอระบาย(อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2009&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-02-2009&group=13&gblog=17 Tue, 24 Feb 2009 10:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2009&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2009&group=13&gblog=16 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คลองถม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2009&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-02-2009&group=13&gblog=16 Fri, 20 Feb 2009 15:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2009&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2009&group=13&gblog=15 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอน้ำตาลหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2009&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-02-2009&group=13&gblog=15 Sun, 15 Feb 2009 9:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-01-2009&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-01-2009&group=13&gblog=14 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-01-2009&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-01-2009&group=13&gblog=14 Fri, 30 Jan 2009 14:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-01-2009&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-01-2009&group=13&gblog=12 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดเล่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-01-2009&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-01-2009&group=13&gblog=12 Thu, 08 Jan 2009 12:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=11 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[พลูโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=11 Thu, 04 Dec 2008 0:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=10 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2008&group=13&gblog=10 Thu, 04 Dec 2008 15:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2010&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2010&group=6&gblog=28 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag มัธยมวัยหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2010&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-02-2010&group=6&gblog=28 Thu, 11 Feb 2010 11:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-07-2009&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-07-2009&group=6&gblog=27 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag มือถือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-07-2009&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-07-2009&group=6&gblog=27 Wed, 08 Jul 2009 15:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2009&group=6&gblog=26 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag ด๊ากไซด์ และ Tag คู่มือทำความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-04-2009&group=6&gblog=26 Wed, 08 Apr 2009 20:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2009&group=6&gblog=25 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag ชมรมคนอนุรักษ์ขนมไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=31-03-2009&group=6&gblog=25 Tue, 31 Mar 2009 13:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2009&group=6&gblog=24 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag หนึ่งวันเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2009&group=6&gblog=24 Tue, 24 Mar 2009 19:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag จากพี่โย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 Wed, 04 Feb 2009 9:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-01-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-01-2009&group=6&gblog=22 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[New Year Tag]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-01-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-01-2009&group=6&gblog=22 Thu, 29 Jan 2009 14:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2008&group=6&gblog=21 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG หนูนีล&พี่หมีสีชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-06-2008&group=6&gblog=21 Fri, 13 Jun 2008 16:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2008&group=6&gblog=20 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tagพี่อร(Too Optimistic)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-02-2008&group=6&gblog=20 Mon, 18 Feb 2008 11:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2008&group=6&gblog=19 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 70 ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-01-2008&group=6&gblog=19 Thu, 17 Jan 2008 23:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-12-2007&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-12-2007&group=6&gblog=18 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาชั่วคราวคะ + TAG diary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-12-2007&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-12-2007&group=6&gblog=18 Fri, 07 Dec 2007 11:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-11-2007&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-11-2007&group=6&gblog=17 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Blog Tag ทำดีเพื่อพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-11-2007&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-11-2007&group=6&gblog=17 Tue, 27 Nov 2007 15:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2007&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2007&group=6&gblog=16 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 50 ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2007&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-11-2007&group=6&gblog=16 Mon, 19 Nov 2007 19:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2007&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2007&group=6&gblog=15 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag พี่ผุ๋งผิ๋ง & Tag พี่เจ็ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2007&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-10-2007&group=6&gblog=15 Thu, 04 Oct 2007 14:51:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2007&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2007&group=6&gblog=14 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 31 ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2007&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-09-2007&group=6&gblog=14 Mon, 17 Sep 2007 14:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=13 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag บ้านในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=13 Sun, 12 Aug 2007 20:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=12 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag Miz Miz]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-08-2007&group=6&gblog=12 Sun, 12 Aug 2007 22:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2007&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2007&group=6&gblog=11 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 11 แล้วจ้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2007&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2007&group=6&gblog=11 Mon, 23 Jul 2007 14:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-06-2007&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-06-2007&group=6&gblog=10 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag สิ่งที่อยากทำก่อนจากไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-06-2007&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-06-2007&group=6&gblog=10 Thu, 28 Jun 2007 14:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2008&group=2&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2008&group=2&gblog=99 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เบลอๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2008&group=2&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-05-2008&group=2&gblog=99 Mon, 26 May 2008 15:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2008&group=2&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2008&group=2&gblog=98 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2008&group=2&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2008&group=2&gblog=98 Wed, 21 May 2008 13:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2008&group=2&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2008&group=2&gblog=97 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แกะดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2008&group=2&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-05-2008&group=2&gblog=97 Sun, 18 May 2008 14:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2008&group=2&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2008&group=2&gblog=96 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หงุดหงิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2008&group=2&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2008&group=2&gblog=96 Thu, 15 May 2008 15:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-05-2008&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-05-2008&group=2&gblog=95 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แผ่นดินไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-05-2008&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-05-2008&group=2&gblog=95 Mon, 12 May 2008 15:26:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-05-2008&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-05-2008&group=2&gblog=94 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มาสาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-05-2008&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-05-2008&group=2&gblog=94 Wed, 07 May 2008 11:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-04-2008&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-04-2008&group=2&gblog=93 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บล็อกที่ 100]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-04-2008&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-04-2008&group=2&gblog=93 Wed, 30 Apr 2008 13:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2008&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2008&group=2&gblog=92 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2008&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-04-2008&group=2&gblog=92 Tue, 29 Apr 2008 11:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2008&group=2&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2008&group=2&gblog=91 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินเก็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2008&group=2&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-04-2008&group=2&gblog=91 Wed, 23 Apr 2008 14:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2008&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2008&group=2&gblog=90 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2008&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-04-2008&group=2&gblog=90 Fri, 18 Apr 2008 11:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2008&group=2&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2008&group=2&gblog=89 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่คนเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2008&group=2&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-04-2008&group=2&gblog=89 Wed, 16 Apr 2008 13:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-04-2008&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-04-2008&group=2&gblog=88 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-04-2008&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-04-2008&group=2&gblog=88 Thu, 10 Apr 2008 13:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-04-2008&group=2&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-04-2008&group=2&gblog=87 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-04-2008&group=2&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-04-2008&group=2&gblog=87 Wed, 02 Apr 2008 15:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2008&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2008&group=2&gblog=86 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกของการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2008&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=01-04-2008&group=2&gblog=86 Tue, 01 Apr 2008 11:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2008&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2008&group=2&gblog=84 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงที่ดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2008&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-03-2008&group=2&gblog=84 Mon, 24 Mar 2008 8:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2008&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2008&group=2&gblog=83 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้งานแล้วอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2008&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-03-2008&group=2&gblog=83 Mon, 17 Mar 2008 14:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2008&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2008&group=2&gblog=82 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โต๊ะจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2008&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2008&group=2&gblog=82 Thu, 13 Mar 2008 19:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2007&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2007&group=2&gblog=81 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หรือว่าจะมีคนเกลียดหนูจริงๆนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2007&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-09-2007&group=2&gblog=81 Tue, 11 Sep 2007 14:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-03-2008&group=2&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-03-2008&group=2&gblog=80 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โดนตี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-03-2008&group=2&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-03-2008&group=2&gblog=80 Wed, 12 Mar 2008 13:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-03-2008&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-03-2008&group=2&gblog=79 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบเสร็จแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-03-2008&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-03-2008&group=2&gblog=79 Thu, 06 Mar 2008 14:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=78 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สีเทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=78 Fri, 29 Feb 2008 23:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=77 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-02-2008&group=2&gblog=77 Fri, 29 Feb 2008 10:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2008&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2008&group=2&gblog=76 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่น่าเลยกว่าเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2008&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-02-2008&group=2&gblog=76 Tue, 26 Feb 2008 21:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2008&group=2&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2008&group=2&gblog=75 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่น่าเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2008&group=2&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-02-2008&group=2&gblog=75 Tue, 19 Feb 2008 20:22:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-02-2008&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-02-2008&group=2&gblog=74 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Valentines]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-02-2008&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-02-2008&group=2&gblog=74 Thu, 14 Feb 2008 7:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2008&group=2&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2008&group=2&gblog=73 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเลือก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2008&group=2&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-02-2008&group=2&gblog=73 Sun, 10 Feb 2008 21:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2008&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2008&group=2&gblog=72 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณหนูเจ้าน้ำตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2008&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-02-2008&group=2&gblog=72 Wed, 06 Feb 2008 22:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2008&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2008&group=2&gblog=71 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินซื้อได้ทุกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2008&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-01-2008&group=2&gblog=71 Fri, 25 Jan 2008 15:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2008&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2008&group=2&gblog=70 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2008&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-02-2008&group=2&gblog=70 Mon, 04 Feb 2008 14:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2008&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2008&group=2&gblog=69 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่หลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2008&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-01-2008&group=2&gblog=69 Wed, 23 Jan 2008 14:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2008&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2008&group=2&gblog=68 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องพลอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2008&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-01-2008&group=2&gblog=68 Tue, 15 Jan 2008 22:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2008&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2008&group=2&gblog=67 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Emotion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2008&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-01-2008&group=2&gblog=67 Fri, 11 Jan 2008 7:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-01-2008&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-01-2008&group=2&gblog=66 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลกๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-01-2008&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-01-2008&group=2&gblog=66 Wed, 09 Jan 2008 16:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2008&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2008&group=2&gblog=64 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักเอาชนะได้ทุกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2008&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-01-2008&group=2&gblog=64 Wed, 02 Jan 2008 12:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2007&group=2&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2007&group=2&gblog=62 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกแบบไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2007&group=2&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-12-2007&group=2&gblog=62 Mon, 24 Dec 2007 10:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2007&group=2&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2007&group=2&gblog=61 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2007&group=2&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-12-2007&group=2&gblog=61 Thu, 20 Dec 2007 13:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-12-2007&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-12-2007&group=2&gblog=60 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้วจ้า ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-12-2007&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-12-2007&group=2&gblog=60 Tue, 11 Dec 2007 11:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2007&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2007&group=2&gblog=59 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2007&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-12-2007&group=2&gblog=59 Tue, 04 Dec 2007 11:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2007&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2007&group=2&gblog=58 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนของพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2007&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-11-2007&group=2&gblog=58 Fri, 30 Nov 2007 16:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-11-2007&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-11-2007&group=2&gblog=57 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทริปในความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-11-2007&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-11-2007&group=2&gblog=57 Fri, 23 Nov 2007 12:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2007&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2007&group=2&gblog=56 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางใครทางมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2007&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-11-2007&group=2&gblog=56 Wed, 14 Nov 2007 14:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2007&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2007&group=2&gblog=55 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวก้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2007&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-11-2007&group=2&gblog=55 Sun, 11 Nov 2007 0:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2007&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2007&group=2&gblog=54 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Jigsaw]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2007&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2007&group=2&gblog=54 Wed, 07 Nov 2007 15:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-11-2007&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-11-2007&group=2&gblog=53 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีเกินไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-11-2007&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-11-2007&group=2&gblog=53 Fri, 02 Nov 2007 15:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2007&group=2&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2007&group=2&gblog=52 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยหนูด้วยๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2007&group=2&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-10-2007&group=2&gblog=52 Tue, 30 Oct 2007 11:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-10-2007&group=2&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-10-2007&group=2&gblog=51 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-10-2007&group=2&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-10-2007&group=2&gblog=51 Fri, 26 Oct 2007 13:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2007&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2007&group=2&gblog=50 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันเกิดหนูคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2007&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-10-2007&group=2&gblog=50 Mon, 22 Oct 2007 6:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2007&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2007&group=2&gblog=49 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2007&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=19-10-2007&group=2&gblog=49 Fri, 19 Oct 2007 14:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2007&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2007&group=2&gblog=48 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2007&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-10-2007&group=2&gblog=48 Tue, 16 Oct 2007 12:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2007&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2007&group=2&gblog=47 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กัดๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2007&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-10-2007&group=2&gblog=47 Thu, 11 Oct 2007 10:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2007&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2007&group=2&gblog=46 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2007&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-10-2007&group=2&gblog=46 Tue, 09 Oct 2007 15:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2007&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2007&group=2&gblog=45 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่แฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2007&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-09-2007&group=2&gblog=45 Fri, 28 Sep 2007 11:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-09-2007&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-09-2007&group=2&gblog=44 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารตามสั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-09-2007&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-09-2007&group=2&gblog=44 Wed, 26 Sep 2007 7:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2007&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2007&group=2&gblog=43 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2007&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=24-09-2007&group=2&gblog=43 Mon, 24 Sep 2007 15:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2007&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2007&group=2&gblog=42 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2007&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-09-2007&group=2&gblog=42 Thu, 20 Sep 2007 14:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2007&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2007&group=2&gblog=41 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Review หนังที่อยากดูแต่ไม่กล้าดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2007&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-09-2007&group=2&gblog=41 Thu, 13 Sep 2007 16:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-09-2007&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-09-2007&group=2&gblog=40 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าไม่อาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-09-2007&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=06-09-2007&group=2&gblog=40 Thu, 06 Sep 2007 23:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2007&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2007&group=2&gblog=39 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2007&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-09-2007&group=2&gblog=39 Tue, 04 Sep 2007 14:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-09-2007&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-09-2007&group=2&gblog=38 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-09-2007&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-09-2007&group=2&gblog=38 Mon, 03 Sep 2007 14:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-08-2007&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-08-2007&group=2&gblog=37 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[SEX]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-08-2007&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=29-08-2007&group=2&gblog=37 Wed, 29 Aug 2007 18:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2007&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2007&group=2&gblog=36 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2007&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2007&group=2&gblog=36 Mon, 27 Aug 2007 14:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-08-2007&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-08-2007&group=2&gblog=35 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคม ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-08-2007&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-08-2007&group=2&gblog=35 Fri, 17 Aug 2007 12:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2007&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2007&group=2&gblog=34 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2007&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=09-08-2007&group=2&gblog=34 Thu, 09 Aug 2007 18:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2007&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2007&group=2&gblog=33 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โกรธๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2007&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-08-2007&group=2&gblog=33 Fri, 03 Aug 2007 15:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-07-2007&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-07-2007&group=2&gblog=32 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กอดๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-07-2007&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=30-07-2007&group=2&gblog=32 Mon, 30 Jul 2007 22:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2007&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2007&group=2&gblog=31 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มองโลกแบบนี้ดีไหม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2007&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-07-2007&group=2&gblog=31 Tue, 17 Jul 2007 13:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2007&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2007&group=2&gblog=30 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[shopping]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2007&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-07-2007&group=2&gblog=30 Thu, 12 Jul 2007 13:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2007&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2007&group=2&gblog=29 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดไม่ออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2007&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=10-07-2007&group=2&gblog=29 Tue, 10 Jul 2007 14:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2007&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2007&group=2&gblog=28 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อกับแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2007&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-07-2007&group=2&gblog=28 Wed, 04 Jul 2007 11:38:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2007&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2007&group=2&gblog=26 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่แข่งก็ไม่แพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2007&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=22-06-2007&group=2&gblog=26 Fri, 22 Jun 2007 19:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-06-2007&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-06-2007&group=2&gblog=25 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-06-2007&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-06-2007&group=2&gblog=25 Mon, 18 Jun 2007 9:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-06-2007&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-06-2007&group=2&gblog=24 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณหนูจอมดื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-06-2007&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-06-2007&group=2&gblog=24 Tue, 12 Jun 2007 18:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2007&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2007&group=2&gblog=23 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เขากินอะไรกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2007&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-06-2007&group=2&gblog=23 Fri, 08 Jun 2007 7:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2007&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2007&group=2&gblog=22 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2007&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-06-2007&group=2&gblog=22 Mon, 04 Jun 2007 14:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-05-2007&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-05-2007&group=2&gblog=21 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[งานแต่งงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-05-2007&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-05-2007&group=2&gblog=21 Fri, 25 May 2007 19:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-05-2007&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-05-2007&group=2&gblog=15 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-05-2007&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-05-2007&group=2&gblog=15 Thu, 03 May 2007 16:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-04-2007&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-04-2007&group=2&gblog=13 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Diary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-04-2007&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-04-2007&group=2&gblog=13 Wed, 25 Apr 2007 16:15:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2008&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2008&group=14&gblog=9 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2008&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=02-09-2008&group=14&gblog=9 Tue, 02 Sep 2008 10:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-08-2008&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-08-2008&group=14&gblog=8 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-08-2008&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=26-08-2008&group=14&gblog=8 Tue, 26 Aug 2008 9:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2008&group=14&gblog=7 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โอลิมปิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-08-2008&group=14&gblog=7 Mon, 25 Aug 2008 9:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2008&group=14&gblog=6 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=20-08-2008&group=14&gblog=6 Wed, 20 Aug 2008 11:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2008&group=14&gblog=5 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[กินไม่กิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=18-08-2008&group=14&gblog=5 Mon, 18 Aug 2008 16:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-08-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-08-2008&group=14&gblog=4 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[หวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-08-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-08-2008&group=14&gblog=4 Fri, 15 Aug 2008 15:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-08-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-08-2008&group=14&gblog=3 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อันธพาลตัวจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-08-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-08-2008&group=14&gblog=3 Fri, 08 Aug 2008 15:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2008&group=14&gblog=2 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้วน้ำพลาสติค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-08-2008&group=14&gblog=2 Thu, 07 Aug 2008 15:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-08-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-08-2008&group=14&gblog=1 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[สี่แพร่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-08-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=04-08-2008&group=14&gblog=1 Mon, 04 Aug 2008 16:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-11-2008&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-11-2008&group=13&gblog=9 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจก็ไม่ได้แปลว่ายอมรับได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-11-2008&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-11-2008&group=13&gblog=9 Fri, 21 Nov 2008 0:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=13&gblog=8 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Harmony]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=07-11-2008&group=13&gblog=8 Fri, 07 Nov 2008 17:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2008&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2008&group=13&gblog=7 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เกินไปแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2008&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=28-10-2008&group=13&gblog=7 Tue, 28 Oct 2008 16:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2008&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2008&group=13&gblog=6 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[อภิมหาโปรเจคต์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2008&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=25-09-2008&group=13&gblog=6 Thu, 25 Sep 2008 10:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2008&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2008&group=13&gblog=5 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2008&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-08-2008&group=13&gblog=5 Wed, 27 Aug 2008 15:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=13&gblog=4 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำเปลี่ยนนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=23-07-2008&group=13&gblog=4 Wed, 23 Jul 2008 16:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-07-2008&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-07-2008&group=13&gblog=3 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[(ตอนที่ 3) หมูเบคอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-07-2008&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=16-07-2008&group=13&gblog=3 Wed, 16 Jul 2008 14:07:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=2 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[(ตอนที่ 2) ร้อนเป็นไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=2 Fri, 11 Jul 2008 11:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=1 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[(ตอนที่ 1) เมื่อรักเริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=11-07-2008&group=13&gblog=1 Fri, 11 Jul 2008 14:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2007&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2007&group=6&gblog=9 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เข้าใจ & Tag Cartoon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2007&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-05-2007&group=6&gblog=9 Mon, 21 May 2007 14:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-05-2007&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-05-2007&group=6&gblog=8 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 50 คำถาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-05-2007&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=17-05-2007&group=6&gblog=8 Thu, 17 May 2007 14:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2007&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2007&group=6&gblog=7 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Superstar Tag]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2007&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-05-2007&group=6&gblog=7 Tue, 15 May 2007 14:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2007&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2007&group=6&gblog=6 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 6 แล้วจ้าๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2007&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=08-05-2007&group=6&gblog=6 Tue, 08 May 2007 16:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2007&group=6&gblog=5 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Dream Tag]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-04-2007&group=6&gblog=5 Fri, 27 Apr 2007 14:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-04-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-04-2007&group=6&gblog=4 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag 4 แล้วอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-04-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-04-2007&group=6&gblog=4 Sun, 15 Apr 2007 14:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2007&group=6&gblog=3 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Bag Tag ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=14-04-2007&group=6&gblog=3 Sat, 14 Apr 2007 14:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2007&group=6&gblog=2 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โดน tag 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=27-03-2007&group=6&gblog=2 Tue, 27 Mar 2007 14:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[โดน tag ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 Mon, 12 Feb 2007 15:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2007&group=2&gblog=8 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมกระทู้ที่หนูตั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=03-04-2007&group=2&gblog=8 Tue, 03 Apr 2007 1:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-03-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-03-2007&group=2&gblog=6 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[รักครั้งแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-03-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-03-2007&group=2&gblog=6 Wed, 21 Mar 2007 21:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2007&group=2&gblog=5 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อครั้งยังเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=15-03-2007&group=2&gblog=5 Thu, 15 Mar 2007 21:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2007&group=2&gblog=4 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ทำไม และทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=13-03-2007&group=2&gblog=4 Tue, 13 Mar 2007 9:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-02-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-02-2007&group=2&gblog=2 http://nuping.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Birthday คะแม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-02-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nuping&month=21-02-2007&group=2&gblog=2 Wed, 21 Feb 2007 20:41:44 +0700